प्यान

करको आधार विस्तार गर्न बैंक खातामा प्यान अनिवार्य गर्ने

करको आधार विस्तार गर्न बैंक खातामा प्यान अनिवार्य गर्ने

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले स्थायी लेखा नम्बरलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आवद्ध गरी करको आधार...