प्रेमप्रसाद आचार्य

हाम्रो राजनीतिले प्रेमप्रसादहरूलाई छुँदैन

हाम्रो राजनीतिले प्रेमप्रसादहरूलाई छुँदैन

राजनीति उडिराखेको छ, जमिनको जीवनसँग जोडिएको छैन । प्रेमप्रसादहरु जस्ता नागरिकको जीवनलाई यसले छुँदैन...