प्रेमिल जोडी

यो समाजमा तिमी र म कसरी प्रेमिल जोडी बनिरहने होला ?

यो समाजमा तिमी र म कसरी प्रेमिल जोडी बनिरहने होला ?

प्रिय, बाह्र वर्ष भएछ बिहे भएको । बिहे भनेको के हो भन्ने नै राम्रोसँग...