फिटनेस

फिटनेस ट्रेनरको सुझाव, यस्तो छ मोटोपन घटाउने सही तरिका

फिटनेस ट्रेनरको सुझाव, यस्तो छ मोटोपन घटाउने सही तरिका

शरीरको उचाइ अनुसार तौलको मापन गरिन्छ । यदि उचाइको अनुपातमा तौल बढी छ भने...