बच्चा डराउने

बच्चा किन डराउने, आत्तिने वा एक्लै बस्ने गर्छन् ?

बच्चा किन डराउने, आत्तिने वा एक्लै बस्ने गर्छन् ?

एन्जाइटी एक भावनात्मक लक्षण हो, जुन भविष्यको चिन्ता वा सम्भावित खतराहरूको बारेमा चिन्ता र...