मूला

मूला पाचन प्रणालीका लागि रामवाण नै हो ?

मूला पाचन प्रणालीका लागि रामवाण नै हो ?

‘ह्या मूला’ । कसैलाई हियाएर बोलाउनु परेमा हामी यसै भन्छौं । तर हाम्रो खाद्य...