रक्त समूह

‘ब्लड ग्रुप’ किन सबैमा एकनास हुँदैन ?

‘ब्लड ग्रुप’ किन सबैमा एकनास हुँदैन ?

रगत शरीरमा बग्ने तरल पदार्थको संयोजन तत्व हो, जसमा प्लाज्मा र रक्त कोषिका हुन्छन्...