राधेश्याम अधिकारी

‘हदम्याद हटाउनु मात्र समाधान होइन’

‘हदम्याद हटाउनु मात्र समाधान होइन’

पीडितले तत्काल डर, धम्की र त्रासले बताउन सक्दैनन् भन्ने कुरा छ । तर, उनीहरूलाई...