राष्ट्रिय फिल्म पुरस्कार

भारतमा राष्ट्रिय फिल्म पुरस्कार : आलिया र कृति सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, अल्लु अर्जुन अभिनेतातर्फ

भारतमा राष्ट्रिय फिल्म पुरस्कार : आलिया र कृति सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, अल्लु अर्जुन अभिनेतातर्फ

काठमाडौं । भारत सरकारले ६९ औं राष्ट्रिय फिल्म पुरस्कारको घोषणा गरेको छ । सन्...