राष्ट्रिय सभा

‘प्रतिनिधिसभा अलि विशेष, राष्ट्रिय सभा गौण हो ?’

‘प्रतिनिधिसभा अलि विशेष, राष्ट्रिय सभा गौण हो ?’

मलाई आफ्नै सभाको विषयमा कुरा गर्न मन लागिरहेको छ । हाम्रो संविधानको धारा ८३...