रेमडिसिभिर

रेमडिसिभिरको आयातमा लाग्ने सबै कर-महसुल छुट

रेमडिसिभिरको आयातमा लाग्ने सबै कर-महसुल छुट

५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले कोरोना विरुद्धको उपचारमा प्रयोग भइरहेको रेमडिसिभिर औषधिको आयातमा लाग्ने...