लिपस्टिक

लिपस्टिकबारे केही घटलाग्दा तथ्य

लिपस्टिकबारे केही घटलाग्दा तथ्य

लिपस्टिक अर्थात महिलाहरुको सौन्दर्यको एक अभिन्न हिस्सा । ओंठको सौन्दर्य कायम राख्न लिपस्टिकको प्रयोग...