वन संरक्षण

जैविक विविधतासम्बन्धी मोन्ट्रिअल सम्मेलन : कस्तो छ नेपालको तयारी ?

जैविक विविधतासम्बन्धी मोन्ट्रिअल सम्मेलन : कस्तो छ नेपालको तयारी ?

केही वर्षअघिसम्म नेपालमा वातावरणीय छलफलको केन्द्रमा वन हुन्थ्यो । सरकारले नै ‘हरियो वन, नेपालको...