विदेशी फिल्म

भारतमा छायांकन हुने विदेशी फिल्मलाई ४० प्रतिशत प्रोत्साहन सुविधा दिने घोषणा

भारतमा छायांकन हुने विदेशी फिल्मलाई ४० प्रतिशत प्रोत्साहन सुविधा दिने घोषणा

काठमाडौं । विदेशी फिल्मको छायांकनलाई आकर्षित गर्न भारत सरकारले प्रोत्साहन शुल्कमा वृद्धिसहितका महत्वपूर्ण घोषणा...