विशाल भट्टराई

लगातार तेस्रो जितको योजनामा नेता भट्टराई

लगातार तेस्रो जितको योजनामा नेता भट्टराई

हार्दा पनि तेस्रो पटक, जित्दा पनि तेस्रो पटक अर्थात् ह्याट्रिक ! यही दुई सम्भावनाको...