शहीद दिवस

महेन्द्रसँग माफी मागेनन्, बरु ज्यानै दिए

महेन्द्रसँग माफी मागेनन्, बरु ज्यानै दिए

राजा महेन्द्रले झालाई आफूले गरेको अपराधका लागि माफी मागे ज्यान बकस दिने बताएका थिए...