शान्ता चौधरी

शान्ता चौधरी : प्रतिकूल अंकगणितमा प्रत्यक्षतर्फ पहिलो जितको प्रयास

शान्ता चौधरी : प्रतिकूल अंकगणितमा प्रत्यक्षतर्फ पहिलो जितको प्रयास

८ वर्षको उमेरबाट जमिनदारको घरमा कमलरी बस्न बाध्य शान्ता चौधरीले बाल्यकालमा लेखपढ गर्न पाइनन्...