सन्तान

विदेशिएका सन्तानलाई आमाको पत्रः डलर पठाइदेऊ !

विदेशिएका सन्तानलाई आमाको पत्रः डलर पठाइदेऊ !

प्रिय बाबुनानी, शुभ आशीर्वाद ! हामी बाबा–मामु आराम छौं । तिमीहरू पनि आरामै छौ...