सरकारी डेटा सेन्टर

डिजेल किन्ने बजेटसमेत छैन सरकारी डेटा सेन्टरसँग

डिजेल किन्ने बजेटसमेत छैन सरकारी डेटा सेन्टरसँग

५ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी)लाई आफ्नो पूर्ण निगरानीमा सञ्चालन गर्ने...