सार्वजनिक खरीद

‘उपभोक्ता समितिले ठेकदारलाई काम लगाइरहेका छन्’

‘उपभोक्ता समितिले ठेकदारलाई काम लगाइरहेका छन्’

सार्वजनिक खरीद सम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्णयलाई अझ बढी खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ बनाउन सार्वजनिक...