सुनिल गिरी

­­­­सुनिल गिरीले ल्याए ‘चरक्कै’

­­­­सुनिल गिरीले ल्याए ‘चरक्कै’

मायालुले नहेर्दा मलाई वास्तै नगर्दा यो मन मेरो चरक्कै चरक्कै चर्कन्छ भनेको केही नटेर्दा...