सुन र चाँदीको मूल्य

सुन-चाँदीको मूल्य बढ्यो

सुन-चाँदीको मूल्य बढ्यो

मंगलबार सुन र चाँदीको मूल्य बढेको छ ।