सौन्दर्य प्रसाधन

सौन्दर्य प्रसाधनले वास्तवमै सौन्दर्य बढाउँछ ?

सौन्दर्य प्रसाधनले वास्तवमै सौन्दर्य बढाउँछ ?

सुन्दर बन्ने चाहना सबैमा हुन्छ । के महिला के पुरुष, सबैमा सुन्दरताको भोक बढेकै...