स्वदेशी कलाकार

विज्ञापनमा स्वदेशी कलाकारको फोटो प्रयोग गर्न निर्देशन

विज्ञापनमा स्वदेशी कलाकारको फोटो प्रयोग गर्न निर्देशन

काठमाडौं । विज्ञापन बोर्डले होर्डिङ बोर्ड, सवारी साधन लगायतका माध्यममा विज्ञापन गर्दा अनिवार्य स्वदेशी...