स्वभाव

के हुन्छ ? जब हामी आफूलाई कमजोर ठान्न थाल्छौं

के हुन्छ ? जब हामी आफूलाई कमजोर ठान्न थाल्छौं

काठमाडौं । मानिसको स्वभाव धेरै खालको हुन्छ । कोही हरेक कुरामा आत्मविश्वासी हुन्छन् भने...