स्वामी आनन्द विनोद

पशु हिंसा ‘धर्म’ होइन, पाप हो : स्वामी आनन्द विनोद 

पशु हिंसा ‘धर्म’ होइन, पाप हो : स्वामी आनन्द विनोद 

कुनै पनि धर्मशास्त्रमा पशुबलिको कुरा गरिएको छैन । भागवतमा स्पष्ट भनिएको छ- ‘अरूलाई दुखाउनु,...