स्वार्थ समूह

संसदमा स्वार्थ समूहको दबदबा

संसदमा स्वार्थ समूहको दबदबा

सार्वजनिक हितमा कानुन बनाउने जिम्मेवारी भएका सांसदहरू ठेक्कापट्टा, बैंक व्यवसाय, पेशागत र राजनीतिक स्वार्थमा...