सौन्दर्य

ओठलाई कसरी जाडोमा मुलायम राख्ने ?

ओठलाई कसरी जाडोमा मुलायम राख्ने ?

जाडोमा मौसम सुख्खा हुने, बढी चिसो हुने, पानी कम खाने कारणले ओठ फुस्रो, रुखो,...