अनिच्छित गर्भ

अनिच्छित गर्भ रोक्न के कस्तो विधि अपनाउन सकिन्छ ?

अनिच्छित गर्भ रोक्न के कस्तो विधि अपनाउन सकिन्छ ?

अनिच्छित गर्भ रहेमा के गर्ने ? अहिले धेरै टाउको दुखाइरहनु पर्दैन । यसका केही...