अरुण क्षेत्री

बोधगयामा नाटक ‘अण्डर द बोधी ट्री’ मञ्चन, बुद्धको भूमिकामा अरुण क्षेत्री (तस्वीर)

बोधगयामा नाटक ‘अण्डर द बोधी ट्री’ मञ्चन, बुद्धको भूमिकामा अरुण क्षेत्री (तस्वीर)

काठमाडौं । गौतम बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गरेको अन्तिम क्षणको समयलाई समेटेर नाटक ‘अण्डर द...