आँसु

आँसुको कर्नाली

आँसुको कर्नाली

प्रिय कर्नाली ! नदीहरूमा अरू कुनै पुगेका छैनन् निःसन्देह तिमीजति पर ! तिमीजस्तै अर्को...