आदिवासी

‘आदिवासी समुदायसँग भएको ज्ञानलाई संस्थागत गर्न जरूरी छ’

‘आदिवासी समुदायसँग भएको ज्ञानलाई संस्थागत गर्न जरूरी छ’

जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा विपन्न र आदिवासी समुदायहरू सबैभन्दा बढी मर्कामा परिरहेको तथ्य सार्वजनिक...