कक्षा

३५ विद्यार्थी, पाँच कक्षा, तीन कोठा

३५ विद्यार्थी, पाँच कक्षा, तीन कोठा

१० कात्तिक, पाँचथर । जनप्रतिनिधि परिवर्तनपछि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सुरुआत भएका योजनामा यस वर्ष...