काठमाडौं मल

काठमाडौं मलको निर्माण अवैध : नक्सा पास र भवन इजाजत दुवै छैन

काठमाडौं मलको निर्माण अवैध : नक्सा पास र भवन इजाजत दुवै छैन

१२ भदौ, काठमाडौं । सुन्धारास्थित रहेको कर्मचारी सञ्चय कोषको भवन ‘काठमाडौं मल’को नक्सा पास...