काठमाडौं महागरपालिका

काठमाडौंमा व्यावसायिक संस्थाका शौचालयलाई ‘सार्वजनिक’ बनाउने योजना असफल

काठमाडौंमा व्यावसायिक संस्थाका शौचालयलाई ‘सार्वजनिक’ बनाउने योजना असफल

१३ भदौ, काठमाडौं । व्यवसायिक संस्थाका शौचालयलाई सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउने काठमाडौं महानगरपालिकाको योजना असफल...