कानको जाली

कानको जाली प्वाल परेमा कति आफैं टालिन्छ, कति शल्यक्रिया गर्नुपर्छ : डा. अरुण केसी 

कानको जाली प्वाल परेमा कति आफैं टालिन्छ, कति शल्यक्रिया गर्नुपर्छ : डा. अरुण केसी 

काठमाडौं । कानको भित्री तहमा एउटा जाली हुन्छ, जसको माध्यमबाट हामीले आवाज सुन्ने गर्छौं...