कुञ्जल क्रिया

कुञ्जल क्रिया : भगाऔं यी रोगहरूलाई

कुञ्जल क्रिया : भगाऔं यी रोगहरूलाई

शरीरमा रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउने अनेक विधी छन्, जो हाम्रा पूर्खाहरुले गर्दै आए ।...