कोप-२८

कोप–२८ देखि भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतासम्म

कोप–२८ देखि भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतासम्म

नेपाल जलस्रोतमा धनी छ भन्ने कथन अब किताबको पानामा मात्र सीमित रहने छैन ।...