खाद्य प्रणाली

‘जलवायु अनुकूलित कृषकमैत्री प्रविधि, धान उत्पादनमा वृद्धि’

‘जलवायु अनुकूलित कृषकमैत्री प्रविधि, धान उत्पादनमा वृद्धि’

अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान संस्था (इरी) ले गरेको पूर्वानुमान अनुसार यदि धानबाली फूल खेल्ने समयमा...