गजल

जो हृदयले कविता लेख्थे, प्रेमिल गजलमा पोखिन्थे

जो हृदयले कविता लेख्थे, प्रेमिल गजलमा पोखिन्थे

साँझमा दियो बालिराख्यौ को आउँदै छ आज हातका औँला चालिराख्यौ को आउँदै आज हिजो...