गृह प्रशासन

‘प्रहरीमा पोस्टिङ माग्दै हिंड्नेलाई ब्ल्याकलिस्टमा राख्नुपर्छ’

‘प्रहरीमा पोस्टिङ माग्दै हिंड्नेलाई ब्ल्याकलिस्टमा राख्नुपर्छ’

सुशासनमा कानूनले जसलाई जुन अधिकार दिएको छ, त्यो अधिकार त्यही व्यक्तिले प्रयोग गर्नुपर्छ, गर्न...