घडी

घडीका तीन सुईहरू

घडीका तीन सुईहरू

कोप्दैनन् हजुर चलिरहन्छन् रोकिंदैनन् हजुर दौडिरहन्छन् फूलका वैंशहरूसँगै वैंशका फूलहरू झरिरहन्छन् आँसु झारिरहन्छन् शीतसँग...