घमौरा

गर्मीमा घमौराबाट कसरी बच्ने ?

गर्मीमा घमौराबाट कसरी बच्ने ?

गर्मीयाममा छालासम्बन्धी विभिन्न रोगले सताउँछ । त्यसमध्ये एक हो घमौरा आउनु । विशेषगरी तराई...