चन्द्रयान-३

भारतका विक्रम र प्रज्ञान चन्द्रमामा सुतेको सुत्यै

भारतका विक्रम र प्रज्ञान चन्द्रमामा सुतेको सुत्यै

९ असोज, काठमाडौं । भारतले चन्द्रयान ३ मार्फत चन्द्रमामा पठाएका प्रज्ञान रोभर र विक्रम...