चामल

उपल्लो डोल्पामा चामलको मूल्यभन्दा ढुवानी खर्च बढी

उपल्लो डोल्पामा चामलको मूल्यभन्दा ढुवानी खर्च बढी

उपल्लो डोल्पामा खाद्यान्नको मूल्यभन्दा ढुवानी खर्च बढीपर्ने गरेको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार...