चामल

‘मधुमेहमा आलु, चामल र गुलियो खानै नहुने होइन’

‘मधुमेहमा आलु, चामल र गुलियो खानै नहुने होइन’

काठमाडौं । मधुमेह भएकाले ‘यो खान हुन्छ, यो हुँदैन, गुलियो त झनै खानुहुँदैन’ भनेको...