जगत नेपाल

इतिहासः सैन्य पोसाकमै संसदमा राजा

इतिहासः सैन्य पोसाकमै संसदमा राजा

“राजनीतिशास्त्रमा राजा सामन्तवादका प्रतीक हुन् भनिएको छ । तर, हाम्रो नेपालमा यो कुरो असाबित...