जियरा

जब नयनराजको ‘जियरा’मा आगो लाग्यो

जब नयनराजको ‘जियरा’मा आगो लाग्यो

आफ्नो चौथो कथासंग्रह ‘जियरा’बारे कुराकानीको शुरूमै नयनराज पाण्डेले भने, ‘पुस्तक संख्या जति बढ्दै जान्छ,...