टेकबहादुर गुरुङ

‘भ्रष्टाचारीले नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कानून बनाउने विषय अस्वीकार्य’

‘भ्रष्टाचारीले नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कानून बनाउने विषय अस्वीकार्य’

‘भ्रष्टाचारीले नै भ्रष्टाचारको कानून बनाउने परिस्थिति बनेको' भन्दै फैसलाको तीखो आलोचना गरेको अख्तियारले सांसद...