तिब्बत

विस्तार हुँदैछ हिमालय, २ टुक्रामा बाँडिदैछ तिब्बत !

विस्तार हुँदैछ हिमालय, २ टुक्रामा बाँडिदैछ तिब्बत !

एक नयाँ अध्ययनले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको भूखण्ड हिमालयको मुनि दुईवटा टुक्रामा विभक्त भैरहेको...