तिलिचो ताल

सेतो पछ्यौरा ओढेको तिलिचो ताल

सेतो पछ्यौरा ओढेको तिलिचो ताल

तिलिचो ताल भन्ने बित्तिकै पर्यटन क्षेत्रमा मात्र होइन, तालसम्बन्धी चासो राख्ने प्रायः सबैलाई थाहा...